باستان‌شناسان مکزیکی در جریان کاوش‌های خود در محوطه‌ای تاریخی در شمال این کشور موفق به کشف ده‌ها جمجمه عجیب با قدمتی بیش از 1000 سال شدند.در جریان کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان در محوطه‌ای تاریخی «اوناواس» در استان «سونورا» در شمال مکزیک، یک قبرستان کشف شد که جمجمه‌های کشف شده در آن تعجب باستان‌شناسان را برانگیخته است.محوطه تاریخی اوناواس که در سال 1999 کشف شد یکی از ارزشمندترین محوطه‌های تاریخی مکزیک بود و در کشف اخیر در آن جمجمه‌های کشف شده‌اند که شبیه موجودات فضایی هستند.از بین 25 جمجمه کشف شده که به دوران قبل از ورود اسپانیایی‌ها به مکزیک فعلی تعلق دارند، 13 جمجمه به شکل غیرعادی بوه و انسان را یاد موجودات فضایی می‌اندازند..
پروژه کاوش در محل کشف جمجمه‌های عجیب برای یافتن دیگر آثار تاریخی احتمالی ادامه دارد

کشف اسکلت آدم فضایی‌ها در زمین + تصاویر 1

 کشف اسکلت آدم فضایی‌ها در زمین + تصاویر 2

 کشف اسکلت آدم فضایی‌ها در زمین + تصاویر 3

 کشف اسکلت آدم فضایی‌ها در زمین + تصاویر 4

منبع : طبيعت و کوه فدککشف اسکلت آدم فضایی‌ها در زمین..
برچسب ها : تاریخی ,جمجمه‌های ,جمجمه ,باستان‌شناسان ,موجودات فضایی ,محوطه‌ای تاریخی ,جریان کاوش‌های