عصر ایران ؛ جعفر محمدی - «برجام هیچ دستاوردی نداشته است»؛ این شاه بیت مخالفان برجام است که برای سال های طولانی دولت را در اختیار داشتند، پرونده هسته ای را اداره می کردند و مدام با تحریم های تازه از مذاکرات باز می گشتند. اخیراً هم یکی از رسانه هایشان نوشته است که چرا دستاوردهای برجام را نمی بینیم؟ نکند فقط جنّیان می توانند آن را ببینید!درباره آنان که دستاوردهای برجام را نمی بینند: کافی است خود را به کوری نزنید
هر چند کسی که خود را به خواب زده نمی توان بیدار کرد، ولی نه برای بیدار کردن اینان - که کاری عبث است - بلکه برای گفت و گو با وجدان های بیدار و منصف و ثبت در تاریخ، چند نمونه از دستاوردهای برجام را مرور می کنیم:
1 - تا قبل از برجام، در تاریخ شورای امنیت سابقه نداشت که قطعنامه های این شورا علیه کشوری بدون اجرا، لغو شوند. اما هنر دیپلماسی در دولت روحانی این بود که توانست با قدرت های جهانی مذاکره کند و 6 قطعنامه تحریمی را بدون اجرا شدن، ملغی کند. تا قبل از این، قطعنامه های شورای امنیت یا توسط کشورهای محکوم، اجرا شده بود (مانند لیبی در ماجرای لاکربی) یا به آن کشورها حمله کرده بودند (مانند عراق در جریان اشغال کویت) و سابقه نداشت که با گفت وگو، قطعنامه ای را بلااثر کنند.

درباره آنان که دستاوردهای برجام را نمی بینند: کافی است خود را به کوری نزنید
برای اولین بار در تاریخ، قطعنامه های شورای امنیت علیه یک کشور، بدون اجرا شدن، لغو شدند


2 - تا قبل از برجام، سایه جنگ بر سر کشور بود. برخی منتظر یک جنگ تمام عیار بودند و گروهی نیز که خوش بین تر بودند، می گفتند که یک درگیری موشکی خواهیم داشت که طی آن، آمریکایی ها مراکز هسته ای ما را در بوشهر و نطنز و اراک می زنند و ما هم به ناوها و پایگاه های آنها در منطقه شلیک خواهیم کرد.
بحث حمله هوایی اسرائیل به سایت های هسته ای ایران و نیز نحوه پاسخ ایران به این تجاوز احتمالی هم در تمام آن سال ها داغ بود.

درباره آنان که دستاوردهای برجام را نمی بینند: کافی است خود را به کوری نزنید
بازار این طرح و نقشه ها در آن دوران داغ بود


منبع : طبيعت و کوه فدک7 بند درباره برنامه جامع اقدام مشترک/درباره آنان که دستاوردهای برجام را نمی بینند: ...
برچسب ها : قطعنامه ,برجام ,امنیت ,شورای ,بیدار ,هسته ,دستاوردهای برجام ,شورای امنیت ,اجرا شدن، ,سابقه نداشت ,بدون اجرا